Andělská 337, 284 01 Kutná Hora, tel.: +420 327 511 243, 724 339 893, 605 171 401, email: office@ris-kh.cz

 

Služby

Předkládáme Vám stručný přehled služeb poskytovaných naší agenturou. Detailně Vás o nich rádi budeme informovat při Vaší osobní návštěvě, telefonicky nebo písemně.

PLACENÉ SLUŽBY standartní
 • Zprostředkování prodeje a koupě veškerých nemovitostí
 • Zajištění pronájmu nemovitostí (bytů, nebytových prostor, komerčních objektů apod.)
 • Vyhotovení veškerých smluvních dokumentů souvisejících s převody, pronájmy a jinými právy k nemovitostem
 • Oceňování nemovitostí pro dědictví, prodej, darování, vklady do obchodních společností apod. (vyhláškové)
 • Tržní oceňování nemovitostí k zajištění úvěrů
 • Geometrické plány pro zaměření staveb a pozemků, případně jejich vytýčení
 • Přezkoumání majetkoprávních vztahů k nemovitostem
 • Právní pomoc ve spolupráci s advokátní kanceláří
 • Realizace zástavních práv
 • Správa nemovitostí
Chcete-li prodat nebo pronajmout nemovitost a ušetřit čas i peníze, můžete využít připojeného formuláře a naše služby si ihned objednat.

PLACENÉ SLUŽBY na zvláštní objednávku
 • Historie staveb, vlastnická a jiná práva, jejich někdejší uživatelé atd. Pouze pro objekty z okresu Kutná Hora.

SLUŽBY ZDARMA
 • Poradenství ve všech předmětech činnosti agentury
 • Konzultace pro koupi nemovitostí z úvěrových zdrojů a ze stavebního spoření
 • Spolupráce s Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. při uzavírání smluv o stavebním spoření a úvěrů